EKOPROJECT

ŚRODOWISKO BDO WNIOSKI AUDYTY OUTSORCING

plastic-waste-Jason-South

BDO OBSŁUGA

Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów,

Prowadzenie ewidencji odpadów oraz korekty kart przekazania odpadów.

 

back-view-business-engineer-2760241.jpg

AUDYTY ŚRODOWISKOWE

Przygotowanie do wdrożenia systemu ISO 14001 oraz przeprowadzenie audytów wewnętrznych

Audyty na zgodność z wymaganiami prawnymi

Możliwość sporządzania raportów oraz przeprowadzania audytów, konsultingu w jęz. angielskim.

 

wniosek-wydanie-prawa-jazdy

WNIOSKI

Przygotowywanie wniosków oraz reprezentacja w sprawach administracyjnych dla wytwarzania odpadów.

Przygotowywanie dokumentacji oraz reprezentacja w sprawach organizacyjnych dla zakładu przetwarzania/odzysku

 

jannes-jacobs-HU7JClYzaxA-unsplash.jpg

OUTSORCING

Obsługa podmiotów w zakresie obowiązków administracyjnych wynikających z prawa Ochrony Środowiska

Negocjacje z organizacjami odzysku przy zawieraniu umów

Prowadzenie ewidencji wprowadzanych opakowań

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

MONITORUJEMY

Monitoring zmian w przepisach polskiego prawa ochrony środowiska.

NEGOCJUJEMY

Negocjacje z organizacjami odzysku przy zawieraniu umów  

REPREZENTUJEMY

Reprezentowanie/ Wsparcie Przedsiębiorstwa podczas kontroli WIOŚ lub innego Urzędu

MONITORUJEMY

Monitoring zmian w przepisach polskiego prawa ochrony środowiska.

NASZE ROZWIĄZANIA

Procedury, instrukcje dotyczące gospodarki odpadami w TWOJEJ firmie

KONTAKT

BIURO i INFORMACJE

BIURO@EKOPROJECT.PL

smieci
Jesteśmy dla Was, aby rozwiązywać problemy z szerokiego zakresu gospodarki odpadami...
Marcin Głos
Właściciel